RPA Wakacje

March 7, 2008

Republika Południowej Afryki

Filed under: Adventure, Culture, History, Holiday, Holidays, Hotel, Lifestyle, News, Photo, RPA, Travel, Uncategorized, Wakacje, World — rpawakacje @ 12:26 pm

Republika Południowej Afryki jest jednym z najbogatszych państw świata. Dochód narodowy na jednego mieszkańca wynosi 3010 USD.

Gospodarka charakteryzuje się nowoczesną i znakomitą infrastrukturą. Jest tu dobrze rozwinięty przemysł, stanowiący jej podstawę oraz wystarczająca produkcja żywności.

Rolnictwo nie ma tak dużego znaczenia jak w innych państwach afrykańskich. Tereny uprawne zajmują tu jedynie 11% powierzchni kraju. Jest to wynik niezbyt korzystnych warunków naturalnych, głównie klimatu.

Przede wszystkim uprawia się tu: kukurydzę, pszenicę, jęczmień, tytoń, bawełnę, drzewa owocowe (jabłonie, grusze, brzoskwinie itp.), trzcinę cukrową.

Ważniejszą rolę w rolnictwie odgrywa hodowla: owiec, kóz, bydła, trzody chlewnej. Użytki zielone w RPA stanowią aż 65% powierzchni kraju. Dobrze rozwinięte jest również rybołóstwo morskie. Roczne połowy wynoszą 500- 700 tys. ton.

Najważniejsze znaczenie w gospodarce kraju ma jednak przemysł, a przede wszystkim wydobycie surowców. RPA jest jednym z najzasobniejszych w surowce mineralne państw świata.

W wydobyciu: złota, rud chromu i wanadu zajmuje pierwsze miejsce na świecie, rud manganu i diamentów jubilerskich – drugie, rud tytanu- trzecie oraz czwarte- diamentów przemysłowych. Poza tym znajduje się w czołówce w eksploatacji innych surowców, np. antymonu, żelaza, ołowiu, srebra, azbestu itp.

Na wielką skalę jest tu rozwinięty przemysł przetwórczy, zwłaszcza maszynowy i metalowy, a także hutnictwo i przemysł energetyczny (elektrownie węglowe, wodne, atomowe).

Po zaprzestaniu polityki apartheidu znacznie wzrosło znaczenie turystyki w gospodarce kraju. RPA stała się ciekawym celem wakacyjnego wypoczynku wielu turystów.

Kruger Park

Filed under: Adventure, Culture, History, Holiday, Holidays, Hotel, Lifestyle, News, Photo, RPA, Travel, Wakacje, World — rpawakacje @ 12:24 pm

Kruger Park został założony w 1898 roku przez Prezydenta RPA, Paula Krugera. Początkowo był to rezerwat Sabie, obejmujący tereny pomiędzy rzekami Sabie i Krokodile. Był to teren myśliwski pozostający pod ochroną władz. W 1926 roku doszło do połączenia Sabie z sąsiednim rezerwatem Shingwedzi i wieloma prywatnymi farmami, tak powstał Park Narodowy Krugera. Został on udostępniony turystom rok później i stał się ważnym ośrodkiem badań naukowych i ochrony przyrody a także największą atrakcją dla miłośników zwierząt. Po niedawnym przyłączeniu Gonarezhou National Park w Zimbabwe i Limpopo National Park w Mozambiku ma on powierzchnię ponad 2 mln hektarów, i jest większy niż Lesotho. Tam możesz doświadczyć wspaniałej jazdy po afrykańskich bezdrożach, zobaczysz tutaj prawie wszystkie afrykańskie zwierzęta. Szerokość Parku to przeciętnie 65 kilometrów, a długość wynosi 350 km. Większość obszaru stanowią równiny i łagodne pagórki, jedynie na wschodzie , przy granicy z Mozambikiem znajduje się pasmo gór Lebombo. Do największych rzek na terenie parku należą płynące z zachodu na wschód Limpopo, Luvuvhu, Shingwedzi, Letaba, Olifants, Timbavati i sabie. Do Parku prowadzi 9 bram wejściowych, są to Malelane Gate, Crocodile Bridge Gate, Numbi, Phabeni, Paul Kruger Gate, Orpen Gate, Punda Maria Gate, Pafuri Gate i Phalaborwa. Sieć utworzonych dróg na terenie parku wynosi 700 kilometrów. Główna droga biegnie wzdłuż jego osi, nieco mniej uczęszczane są boczne drogi szutrowe, których łączna długość wynosi ok. 1200 km.Park Krugera posiada więcej gatunków flory i fauny niż inny park w RPA. Jest tam ok. 336 gatunków drzew, 49 gatunków ryb, 34 gatunków płazów, 114 gatunków gadów, 507 gatunków ptaków i 140 ssaków. Wśród nich jest ok. 8000 słoni i 600 białych nosorożców. Dużą ilość opadów (ok. 700 mm rocznie) notuje się w południowo-zachodniej części parku między rzekami Olifants i Crocodile. W gęstych lasach rosną akacje, figowce oraz pięknie kwitnące czerwono-pomarańczowe drzewo koralowe. Jest tam wiele białych nosorożców i bawołów. Na pozostałych terenach znajdują się rozległe trawiaste połacie na których wyrastają cierniste akacje, leadwood i drzewa marula. Na północ od Rzeki Olifant, gdzie opady są poniżej 500 mm rocznie, najpospolitszym drzewem jest mopane, przysmak słoni, które najłatwiej jest spotkać na tych terenach. Drzewo to znajduje się też w jadłospisie sassebi, elandów oraz antylop końskich i szablorogich. W północnej części parku jest najwięcej opadów, dlatego panuje tam bardziej zróżnicowana roślinność. Jest tam wiele baobabów i liczne skupiska zwierząt. Pomimo że jest możliwość oglądania tych zwierząt w zoo, Park Krugera posiada zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Miejsce to nigdy nie było zmieniane przez człowieka, dlatego demonstruje nam prawdziwą Afrykę. Są tam też prowadzone na bardzo wysokim poziomie biwaki, sklepy z pamiątkami. W Mpumalandze znajduje się bardzo malownicza, Wiktoriańska wioska – Pilgrims Rest. Założona pod koniec 19 wieku przez poszukiwaczy złota, obecnie stała się Pomnikiem Narodowym. Także oferujemy wycieczki do miejsc jak Gods Window, Blyde River Canyon, Potholes i wiele wodospadów.

Blog at WordPress.com.