RPA Wakacje

March 7, 2008

Republika Południowej Afryki

Filed under: Adventure, Culture, History, Holiday, Holidays, Hotel, Lifestyle, News, Photo, RPA, Travel, Uncategorized, Wakacje, World — rpawakacje @ 12:26 pm

Republika Południowej Afryki jest jednym z najbogatszych państw świata. Dochód narodowy na jednego mieszkańca wynosi 3010 USD.

Gospodarka charakteryzuje się nowoczesną i znakomitą infrastrukturą. Jest tu dobrze rozwinięty przemysł, stanowiący jej podstawę oraz wystarczająca produkcja żywności.

Rolnictwo nie ma tak dużego znaczenia jak w innych państwach afrykańskich. Tereny uprawne zajmują tu jedynie 11% powierzchni kraju. Jest to wynik niezbyt korzystnych warunków naturalnych, głównie klimatu.

Przede wszystkim uprawia się tu: kukurydzę, pszenicę, jęczmień, tytoń, bawełnę, drzewa owocowe (jabłonie, grusze, brzoskwinie itp.), trzcinę cukrową.

Ważniejszą rolę w rolnictwie odgrywa hodowla: owiec, kóz, bydła, trzody chlewnej. Użytki zielone w RPA stanowią aż 65% powierzchni kraju. Dobrze rozwinięte jest również rybołóstwo morskie. Roczne połowy wynoszą 500- 700 tys. ton.

Najważniejsze znaczenie w gospodarce kraju ma jednak przemysł, a przede wszystkim wydobycie surowców. RPA jest jednym z najzasobniejszych w surowce mineralne państw świata.

W wydobyciu: złota, rud chromu i wanadu zajmuje pierwsze miejsce na świecie, rud manganu i diamentów jubilerskich – drugie, rud tytanu- trzecie oraz czwarte- diamentów przemysłowych. Poza tym znajduje się w czołówce w eksploatacji innych surowców, np. antymonu, żelaza, ołowiu, srebra, azbestu itp.

Na wielką skalę jest tu rozwinięty przemysł przetwórczy, zwłaszcza maszynowy i metalowy, a także hutnictwo i przemysł energetyczny (elektrownie węglowe, wodne, atomowe).

Po zaprzestaniu polityki apartheidu znacznie wzrosło znaczenie turystyki w gospodarce kraju. RPA stała się ciekawym celem wakacyjnego wypoczynku wielu turystów.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: