RPA Wakacje

December 18, 2008

Prowincja Przylądkowa Północna

Filed under: Adventure, Culture, History, Holiday, Holidays, Hotel, Lifestyle, News, Photo, RPA, Travel, Wakacje, World — rpawakacje @ 12:55 pm

Prowincja Przylądkowa Północna jest prowincją położoną w północno- zachodniej części RPA Zajmie prawie 30 % powierzchni kraju. Od zachodu graniczy z Oceanem Atlantyckim, od południa z Prowincją Przylądkową Zachodnią , na północy z Botswaną i Namibią. Została wykrojona w 1995 roku z ówczesnego Kraju Przylądkowego.

Jest największą południowoafrykańską prowincją równocześnie jednak najsłabiej zaludnioną.

Create a free website or blog at WordPress.com.